SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
BELGELER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Elektrik Piyasası Kanunu
Petrol Piyasası Kanunu
Türk Petrol Kanunu
Doğal Gaz Piyasası Kanunu ( Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun )
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( Lpg ) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Türk Ticaret Kanunu
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunu
Maden Kanunu
Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Şeker Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Enerji Verimliliği Kanunu
Sınai Mülkiyet Kanunu
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri Ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik Ve Muafiyetleri Kanunu
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Sanayi Sicili Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun
Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Kooperatifler Kanunu
Yükseköğretim Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu ( Endüstri Bölgeleri Kanunu Ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun )
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu