KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
BELGELER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (cedaw) İngilizce
Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Erken Yaşta Evlilikler Raporu-2010
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mevzuattaki Ve Uygulamadaki Noksanlıkların Tespitine İlişkin Komisyon Raporu-2010
Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası Ve Geleneksel Evlilikler Hakkında Komisyon Raporu-2011
İşyerinde Psikolojik Taciz (mobbing) Ve Çözüm Önerileri Konulu Komisyon Raporu-2011
Eğitim Sistemimizdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yeri Konulu Komisyon Raporu-2011
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Konulu Komisyon Raporu-2012
Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Konulu Komisyon Raporu-2013
Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu-2012
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu (2014)
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan Ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların Ve Ailelerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Konulu Komisyon Raporu-2018
23. Yasama Dönemi Dördüncü Yasama Yılı Faaliyet Raporu
23. Yasama Dönemi Beşinci Yasama Yılı Faaliyet Raporu
24. Yasama Dönemi Birinci Ve İkinci Yasama Yılları Faaliyet Raporu
24. Yasama Dönemi Üçüncü Yasama Yılı Faaliyet Raporu
24. Yasama Dönemi Dördüncü Yasama Yılı Faaliyet Raporu
26. Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı Faaliyet Raporu
26. Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılı Faaliyet Raporu
26. Yasama Dönemi Üçüncü Yasama Yılı Faaliyet Raporu
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Konulu Komisyon Raporu