MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
KOMİSYON HAKKINDA

Türk parlamento tarihinde milli güvenlik ve savunma ile ilgili konuları görüşmek üzere özel olarak ilk komisyon 20 Eylül 1877 (8 Eylül 1293) tarihli Heye’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nin 15 inci maddesinde “Askeriyye Encümeni” adı ile kurulmuştur. Bu düzenleme öncesinde kabul edilen 13 Mayıs 1877 (1 Mayıs 1293) tarihli Hey’et-i Meb’usan Nizamname Dahilisi’nde bu konuyla ilgili özel herhangi bir komisyon kurulmamıştır. Hey’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nde Muvakkat Encümen olarak 6 encümen sayılmıştır ve bunlardan bir tanesi de Askeriyye Encümenidir. Bu düzenlemeden sonra 13 Mayıs 1877 (1 Mayıs 1293) tarihli Hey’et-i Meb’usan Nizamname Dahilisi’nde belirtilen 16 Daimi Ecümenden birisi “Askeri Encümen” ismi ile yer alırken, benzer konuları görüşmek üzere 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesi’nde “Milli Müdafaa Encümeni” ismi ile bir komisyon kurulmuştur.

Milli Birlik Komitesi döneminde T.C. Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü’nün 6 ncı maddesinde Milli Birlik Komitesinin 4 komisyon halinde çalışacağı belirtilmiş ve bunlardan bir tanesi de “Güvenlik Komisyonu” olarak kabul edilmiştir. Milli Savunma Komisyonu bu tarihsel süreç içerisinde bugünkü adını Temsilciler Meclisi döneminde Temsilciler Meclisi İçtüzüğü’ndeki 9 uncu maddede almış ve bu maddede sayılan 16 komisyondan bir tanesi de Milli Savunma Komisyonu olmuştur. 17 Şubat 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü’nde 17 nci maddede yine Milli Savunma Komisyonu adı ile yer alan Komisyon en son 5 Mart 1973 tarihli TBMM İçtüzüğü’nde yine aynı isimle belirtilmiştir.