PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DUYURULAR - BASIN AÇIKLAMALARI
2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşülmesin...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesi kabul edild...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DS...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenle...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağl...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçe...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd...

2018 YILI BÜTÇE TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AB Bakanlığının 2018 y...

2018 BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kalkınma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri görü...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ekonomi Bakanlığının 2018 yılı bütçesi kabul edildi.

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumunun 2018 yıl...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme,...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TSE, Türk Patent ve ...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Gene...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Pi...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyo...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Sayıştay ve Kamu...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Y...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap ...

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25