PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DUYURULAR - BASIN AÇIKLAMALARI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe ...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Kom...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında t...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ERDİNÇ'İN KABULÜ...
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Şükrü Erdinç, Endonezya Temsilciler Meclisi Tütün Konu...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, Plan v...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda De...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe ...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kan...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması H...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair K...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında top...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edild...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adale...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesi kabul edild...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DS...

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenle...

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26