PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DUYURULAR - BASIN AÇIKLAMALARI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik K...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir ş...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifinin TBMM Plan...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, denizcilik sektörün...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvik...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yap...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanlığının bütçesi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim B...

2017 YILI BÜTÇESİ, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanl...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığ...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yu...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 201...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2017 yılı...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılı bütçesi kabul edild...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2017 yılı bütçesi...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılı büt...

2017 YILI BÜTÇESİ, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ekonomi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kur...

2017 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizc...

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24