ADALET KOMİSYONU
DUYURULAR - BASIN AÇIKLAMALARI
ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonunda, AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasın...

ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonunda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin...

ADALET KOMİSYONU...
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünd...

ADALET KOMİSYONU...
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adalet ...

ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Topl...

ADALET KOMİSYONU...
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi ...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Toplantı...

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNDEN OLUŞAN KARMA KOMİSYON...
Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, Meclis tarafından Hakimle...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında Ceza Muhakemesi Kanu...

ADALET KOMİSYONU...
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM A...

ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Ceza...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu'nda, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun T...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasar...

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYA İLE KOMİSYONUN AK PARTİ, CHP VE MHP'Lİ ÜYELERİ, ALMAN FEDERAL MECLİSİ'NİN 1915 OLAYLARI KONUSUNDA ALDIĞI KARARI KINADI
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile komisyonun AK PARTİ, CHP ve MHP'li üyeleri, Alm...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin kuralları d...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Komisyo...

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısını kabul etti.

ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nı alt komisyona sevk etti.

ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı'nı görüşmek...

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12