ÇEVRE KOMİSYONU
İLETİŞİM

KOMİSYON BAŞKANLIĞI SEKRETARYASI:

Tel    : 90 (312) 420 53 26

Faks : +90 (312) 420 27 07-08

KOMİSYONDA GÖREVLİ PERSONEL

Dr. Mustafa BİÇER (Yasama Uzmanı)

Gökhan PİRİ (Yasama Uzmanı)

Osman ÜNALDI (Yasama Uzmanı)

Aytül SANALP (Memur)

e-posta: cevrekom@tbmm.gov.tr

Adres  : Yeni Halkla İlişkiler Binası, Komisyonlar Bloğu, 1.Kat B-111 (b)

TBMM 06543, Bakanlıklar/ANKARA