ADALET KOMİSYONU
İLETİŞİM

KOMİSYON BAŞKANLIĞI SEKRETARYASI:

Tel    : +90 (312) 420 53 23 +90 (312) 420 53 24

Faks : +90 (312) 420 53 22

KOMİSYON UZMANLARI

Muhammet ÖZ (Yasama Uzmanı)

Tel: +90 (312) 420 36 92

Kadriye Pınar TANER (Yasama Uzmanı)

Tel: +90 (312) 420 36 93

BÜRO

Yeliz TEKNECİ (Memur)

Tel: +90 (312) 420 36 91

e-posta: adaletkom@tbmm.gov.tr

Adres  : Yeni Halkla İlişkiler Binası, Komisyonlar Bloğu, Kat:2 Oda:F230

TBMM 06543, Bakanlıklar/ANKARA