ÇEVRE KOMİSYONU
img1
img1
ÇEVRE KOMİSYONU...
TBMM Çevre Komisyonu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş başkanl...

Devamı
img1
ÇEVRE KOMİSYONU...
Çevre Komisyonu'nda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulundu...

Devamı

Çevre Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur. 26. Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on beşi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna ve ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna mensuptur

Çevre Komisyonu, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen çevrenin korunması ve geliştirilmesi, ekolojik dengenin bozulması, toprak, hava, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, kıyıların, tarihi ve kültürel değerlerin, tabii varlıkların korunması ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.