GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
img1

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 17.04.2014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. Komisyon, söz konusu Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonu olup üye sayısı on yedidir.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunu, Başbakanlıkça; MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen güvenlik ve istihbari faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanacak yıllık raporlar üzerine hazırlanacak ve mart ayında Komisyona sunulacak yıllık rapor hakkında, raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde inceleme ve görüşmelerini tamamlayarak TBMM Başkanlığına sunulmak üzere bir rapor hazırlamak, Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak ve Kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Detaylı Bilgi