TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
img1
img1
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU...
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK PARTİ Karaman Milletvekili...

Devamı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen tarım, hayancılık, arazi kullanımı, toprak koruma ve köy yaşamının düzenlenmesi ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.