SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1
img1111
Mustafa ELİTAŞ başkanlığında toplanan Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek


Devamı
img1111
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Elitaş, Almanya Fe


Devamı
img1111
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Kayseri Millet


Devamı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren daimi ihtisas komisyonudur. Komisyon; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen petrol, elektrik, doğalgaz, LPG piyasası ile yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ile ilgili diğer konular, madencilik, ticaret, sanayi, tüketici hakları, rekabet hukuku, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, şeker piyasası, AR-GE, akreditasyon ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir.
27. Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on üçü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve ikisi İYİ Parti Grubuna mensuptur.