ADALET KOMİSYONU
img1
img1
ADALET KOMİSYONU...
Adalet Komisyonu'nda, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl...

Devamı
img1
ADALET KOMİSYONU...
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

Devamı
img1
ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığ...

Devamı
img1
ADALET KOMİSYONU...
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Soru...

Devamı

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur.

Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri,  kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.