ADALET KOMİSYONU
img1
img1
TBMM ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...

Devamı
img1
TBMM ADALET KOMİSYONU...
Askeri yargıda, sivil yargıdaki HSYK benzeri Askeri Hakimler Kurulu oluşturul...

Devamı
img1
TBMM ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, vücut bütünlüğünün kaybı ve ölümden kaynaklanan...

Devamı
img1
TBMM ADALET KOMİSYONU...
TBMM Adalet Komisyonu, Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev uyuşmazlık...

Devamı

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur.

Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri,  kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.