ANAYASA KOMİSYONU
img1
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığ...

Devamı
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili...

Devamı
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi ...

Devamı
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığ...

Devamı

ANAYASA KOMİSYONU
Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. 27'nci Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on üçü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve üçü İYİ Parti Grubuna mensuptur. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer.
Anayasa Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini, siyasi partiler ve seçim mevzuatı, TBMM üyelerinin statüsü ve hakları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer anayasal kuruluşlar ve benzeri konulardaki  kanun tekliflerini görüşmektedir. Diğer yandan Anayasa Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Başbakanlık tezkerelerini görüşen Karma Komisyonun da Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi’dir.