ANAYASA KOMİSYONU
img1
img1111

Komisyona intikal eden dokunulmazlık tezkeresi sayısı: 651 Ak Parti:46 CHP:19...

Devamı
img1111
Komisyonun 2. Toplantısı


Devamı
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
Anayasa Komisyonu, Siyasi Etik Yasa Teklifi’ni alt komisyona sevk etti.

Devamı
img1
ANAYASA KOMİSYONU...
Anayasa Komisyonu, "TBMM Üyeliği Etik Yasa Teklifi"ni kabul etti.

Devamı

ANAYASA KOMİSYONU
Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. 26'ncı Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on beşi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna ve ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna mensuptur. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer.
Anayasa Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini, siyasi partiler ve seçim mevzuatı, TBMM üyelerinin statüsü ve hakları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bakanlar Kurulunun ve bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer anayasal kuruluşlar ve benzeri konulardaki  kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir. Bunların yanında Anayasa Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Başbakanlık tezkerelerini görüşen Karma Komisyonun da Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi’dir.