KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
img1
img1111
KEFEK'in 7. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 7. kuruluş yıl dönümü dolayı...

Devamı
img1111
Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Açılışı


Devamı
img1
Komisyonumuz, 26. Dönem 4. Toplantısında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasar


Devamı
img1
"Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çöz


Devamı

Komisyon, 2009 yılında kuruluşundan bugüne kadın erkek eşitliğine ilişkin uygulamaların incelenmesi, denetlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesinin yanı sıra hak ihlalleri ve kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet v.b. konularda ilgili başvuruları incelemekte ve gerekli görüldüğü hallerde de ilgili mercileri uyarmaktadır. Komisyon, hem yasama yani kanun teklif ve tasarılarını inceleme yetkisine hem de bireysel başvuruları inceleme, toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantı, panel, sempozyum yapma yetkisine de sahiptir. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun misyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmektir. Komisyonun vizyonu ise; kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerekse de uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim sağlamaktır.

Detaylı Bilgi