KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
img1
img1
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU...
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Kocaeli Milletvekil...

Devamı
img1
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI KATIRCIOĞLU'NUN BASIN AÇIKLAMASI...


Devamı
img1
TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU...
TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sez...

Devamı
img1
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU...
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Kocaeli Milletv...

Devamı

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 2009 yılında kuruluşundan bugüne kadın erkek eşitliğine ilişkin uygulamaların incelenmesi, denetlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesinin yanı sıra hak ihlalleri ve kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet v.b. konularda ilgili başvuruları incelemekte ve gerekli görüldüğü hallerde de ilgili mercileri uyarmaktadır. Komisyon, hem yasama yani kanun teklif ve tasarılarını inceleme yetkisine hem de bireysel başvuruları inceleme, toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantı, panel, sempozyum yapma yetkisine de sahiptir. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun misyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmektir. Komisyonun vizyonu ise; kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerekse de uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim sağlamaktır.

Detaylı Bilgi