BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
img1
img1
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU...
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK PARTİ İstanbul Mill...

Devamı

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur. 26. Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on beşi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna ve ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna mensuptur. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen bayındırlık, imar ve iskân, haberleşme, elektronik haberleşme, elektronik ticaret, denizcilik, posta iş ve hizmetleri ile turizm işleri ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.