TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
img1111
548 sıra sayılı Kanun Tasarısı Genel Kurulda Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 19/04/2018 tarihinde kabul edilerek, yasalaştı. Kanunla, Çiftçilere tarla işi sulama sistemleri desteği adı altında yeni bir destekleme ödemesi getirilmesinin yanında arazi toplulaştırma hizmetleri hızlandırılacak. Ayrıca havyan yetiştiricilerinden alınan küpe ücreti bakanlık tarafından karşılanacak ve tohum üreticilerinden alınan komisyon binde bire düşürülecek. Çiftçi malları koruma sisteminden yararlanma isteğe bağlı hale getirilerek çiftçiler bir diğer yükten kurtarılacak. Orman Kanununa getirilen düzenleme ile tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkarmak maksadıyla arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kolaylaştırılacak ve ülkemizdeki balıkçılığın gelişmesine katkı sağlanacak.