MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
img1111
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Milli Savunma Komisyonu, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında, Komisyon Başkanlık Divanında boş bulunan Komisyon Sözcülüğüne Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu seçildi. Seçimin ardından beş siyasi parti grubunun ortak imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.