SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Görüştü
25 Aralık 2018 Salı günü toplanan Komisyon, Alt Komisyon kurulması kararı aldı. Alt Komisyon üyeleri ise Ahmet ÇOLAKOĞLU - Zonguldak Milletvekili, Şahin TİN - Denizli Milletvekili, Semra KAPLAN KIVIRCIK - Manisa Milletvekili, Fuat KÖKTAŞ - Samsun Milletvekili, Müzeyyen ŞEVKİN - Adana Milletvekili, Ali KENANOĞLU - İstanbul Milletvekili, Abdurrahman BAŞKAN - Antalya Milletvekili, Yasin ÖZTÜRK - Denizli Milletvekili olarak belirlendi. (27 Aralık 2018)