SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu toplandı.
07.01.2019 tarihinde "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere yapılan toplantıda Zonguldak Milletvekili Ahmet ÇOLAKOĞLU Alt Komisyon Başkanı olarak seçildi. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de alındığı toplantıda Teklif'in, yapılan değişiklikler doğrultusunda Üst Komisyona sevkine karar verildi. (07.01.2019)