SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'ne İlişkin İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi
Komisyon, Komisyon Başkanı Mustafa ELİTAŞ başkanlığında 10.01.2019 tarihinde toplandı. Alt Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKOĞLU, Alt Komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmelere Alt Komisyon metni üzerinden görüşülmesine karar verildi. Alt Komisyon metni, verilen önergeler doğrultusunda değiştirilerek kabul edildi. (10.01.2019)