SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülerek Yasalaştı
41 Sıra Sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında Genel Kurul görüşüldü. Teklif; 8 inci, 13 üncü, 17 nci, 23 üncü, 34 üncü, 35 inci ve 37 nci maddelerinin verilen önergeler doğrultusunda değiştirilmesi suretiyle kabul edilerek yasalaştı. (14 Şubat 2019)