SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 02.10.2019 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.