SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
img1111
İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile 95 Milletvekili tarafından verilen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülerek kabul edidi.