ÇEVRE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/19282863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi22.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1896Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi15.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 89
Diğer Bilgiler
27/22/1799Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn'da İmzalan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 87
Diğer Bilgiler
27/22/1801Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Beyanlarıyla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemdeDiğer Bilgiler
27/22/16865393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1693Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16145393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi27.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1542Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi16.01.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 54
Diğer Bilgiler
27/22/1523İnönü Metristepe Milli Parkı Kanun Teklifi10.01.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14742872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi20.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14161380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1377Gediz Havzası'nın Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi03.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/12892918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.11.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/10975237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi16.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/11125237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1065Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/9882863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/9325237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/881Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi11.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/889Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi11.10.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2