ÇEVRE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler (Tüm Liste)
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/2048Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2009Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi05.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1994Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1934Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi23.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19282863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi22.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1896Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi15.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 89
Diğer Bilgiler
27/22/1889Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1799Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn'da İmzalan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 87
Diğer Bilgiler
27/22/1801Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Beyanlarıyla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemdeDiğer Bilgiler
27/22/16865393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1693Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16145393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi27.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15642872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1542Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi16.01.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 54
Diğer Bilgiler
27/22/1523İnönü Metristepe Milli Parkı Kanun Teklifi10.01.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15092872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi08.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14742872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi20.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14161380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1377Gediz Havzası'nın Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi03.12.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/12892918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.11.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4