İÇİŞLERİ KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/32/2277Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi18.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2271Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi14.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2241Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi14.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2243657 Devlet Memurları Kanununu ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi14.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/22665510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi14.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2257Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi14.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2219Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi07.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2221Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi07.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21265510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21412464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2094Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2093İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21475237 Sayılı Türk Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21543713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21663713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21795199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2215Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TRaporunu VermediKanunlaştı
Sıra Sayısı: 105
Kanun No: 7188
Birleşim No: 7 - 16.10.2019
Diğer Bilgiler
27/32/217806.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21712108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21675510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11