PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Havale Değişikliği Nedeniyle İade Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler (İçt. Md. 34)
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
26/12/5886306 Sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun', 2981 Sayılı 'İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun' ve 4706 Sayılı 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.01.2016Tİçt. Md. 34'e Göre İadeKanunlaştı
Sıra Sayısı: 502
Kanun No: 7061
Birleşim No: 29 - 28.11.2017
Diğer Bilgiler
26/12/57119.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi28.01.2016Tİçt. Md. 34'e Göre İadeKanunlaştı
Sıra Sayısı: 411
Kanun No: 6745
Birleşim No: 128 - 19.08.2016
Diğer Bilgiler
  1