PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler (Tüm Liste)
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
26/32/2342Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.05.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2343Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2344Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2345657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi16.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2347Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi16.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/23465510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi16.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/31/952Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı11.05.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2336Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi11.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/23375237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi11.05.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2341Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi11.05.2018ERaporunu VerdiKanunlaştı
Sıra Sayısı: 561
Kanun No: 7144
Birleşim No: 100 - 16.05.2018
Diğer Bilgiler
26/32/23383201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi11.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/31/9496771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı08.05.2018ERaporunu VerdiKanunlaştı
Sıra Sayısı: 560
Kanun No: 7142
Birleşim No: 98 - 10.05.2018
Diğer Bilgiler
26/32/2334Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi03.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/232804.01.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi03.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2329Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi03.05.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2315Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi30.04.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/231831.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi30.04.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/232165 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi30.04.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/232624.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi30.04.2018TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
26/32/2324Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi30.04.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35