PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Esas Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/1579Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi13.02.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/155031/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 24/5/2007 Tarih ve 5668 Sayılı Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1552Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1571Tarım Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1556193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15584857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15614447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1563657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15673294 Sayılı Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15694447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15685510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15664447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15624447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/15593093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1577Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1576Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1573Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/152165 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi10.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1527İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi10.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/152531.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi10.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35