PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/1741Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1748Kırıkkale İlinde Hacılar Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1758Emekliler ile Onların Dul ve Yetimlerinin Sendikaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1753Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17652809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1760İş Kanunu ve Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1736Kırıkkale İl'inde Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi18.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1707Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17085102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1712Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1719Denizciler Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1718Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1715On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1724Avukatlık Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi16.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16916446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16775543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1635Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16381593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1669Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/16562684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11