PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/20318 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent'te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20704678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2036351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2071926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2048Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2051Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2055Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20504703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2046Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2044Başkomutanlık Meydan Savaşları Zafer Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20053201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20063201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2007Denizli İlinde Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/201014/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1991Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1999Doğankent Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1998Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1996Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişikin Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1994Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2000Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14