PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyonda Bulunan Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/1740Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1741Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17435510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17445510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17491005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1751Emeklilerin Taban Aylığının Belirlenmesine İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1753Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1756Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1758Emekliler ile Onların Dul ve Yetimlerinin Sendikaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17672022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17652809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17646172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1760İş Kanunu ve Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1757Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17544.12.1084 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile 2.1.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1752Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1750Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1748Kırıkkale İlinde Hacılar Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17474/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1746Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi19.04.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35