PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler (Tüm Liste)
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/32/2555Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi22.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25572464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi22.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25614447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi22.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25646136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi22.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25632330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi22.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/253815/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2539Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2542Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2540492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2543Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2547Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2549Vakıflar Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2552Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2551Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2548Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2545Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25285510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25295510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2530Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25311739 Sayıl Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35