SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Esas Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/32/2524İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi13.01.2020EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/24824857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi27.12.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/24374857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi11.12.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/24354857 Sayılı İş Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi09.12.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/24115258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.12.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2386İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi21.11.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/23752828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.11.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2365Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi15.11.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/233614.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi13.11.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/22823359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/228324.05.1983 Tarihli ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/225124.05.1983 Tarihli ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi14.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2095Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2121İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2116Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/21484857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2064İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20651219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2081Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2051Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6