SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Esas Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/2064İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20651219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2051Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2081Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2017Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi05.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19626331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi31.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19361219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi23.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1900Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/190125/8/1971 Tarihli 1475 Sayılı İş Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19066284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1855Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1859Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1863İş Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/18677/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1872Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1884Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1892Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/18834857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1868İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1783İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi07.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6