TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/32/253815/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi21.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/25322872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2534Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2523Çiftçilerin Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi13.01.2020TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2453Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi17.12.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/24583093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi17.12.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2463Kastamonu İli Genelinde Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci ve Kastamonu Siyez Buğdayı Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesine Dair Kanun Teklifi17.12.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2418Gelir Vergisi Kanununda Değikşiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi04.12.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2419Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi04.12.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2373Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmasın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi19.11.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 157
Diğer Bilgiler
27/32/237614.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/237714.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2351Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması ve İşlemleri Devam Eden Fabrikaların Özelleştirme İşlemlerinin Durdurulması Hakında Kanun Teklifi15.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/235614.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2357Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi15.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/234425.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi13.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/234825/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi13.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/2346T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi13.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/23476/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi13.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/32/231814.06.2005 Tarihli ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi01.11.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6