TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/20504703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20082090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/199220/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/198719.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi26.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1984Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.06.2019TRaporunu VermediKanunlaştı
Sıra Sayısı: 91
Kanun No: 7181
Birleşim No: 97 - 03.07.2019
Diğer Bilgiler
27/22/19695510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1956Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1813Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi09.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1799Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn'da İmzalan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemdeDiğer Bilgiler
27/22/1750Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1752Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1768Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/17646172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi19.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1704Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.04.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1692Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi29.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1640Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Kredi, Elektrik ve Su Borçlarının Ertelenmesi ile 4876 Sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1674Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi28.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1622Antepfıstığı Üreticilerine Ürün Prim Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi27.03.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1571Tarım Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi25.01.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1577Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi25.01.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4