ADALET KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Tali Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/2071926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2048Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2054657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2059Kamuda Çalışan Avukatların Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20125464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1994Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1979Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi24.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1983İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi24.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1949Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1950Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi31.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 101
Diğer Bilgiler
27/22/195921.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19626331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1934Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi23.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/192531/12/1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi22.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1920Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi22.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1868İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi09.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1892Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi09.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1794Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 98
Diğer Bilgiler
27/22/1798Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi08.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1785213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi07.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8