ADALET KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler (Tüm Liste)
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/2071926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20735275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2042Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2048Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2059Kamuda Çalışan Avukatların Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/2054657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi18.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/20125464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi05.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1993İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi04.07.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1994Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi04.07.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19755275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi24.06.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1979Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi24.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1974Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi24.06.2019ERaporunu VerdiKanunlaştı
Sıra Sayısı: 92
Kanun No: 7182
Birleşim No: 98 - 04.07.2019
Diğer Bilgiler
27/22/1983İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi24.06.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1949Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/195423 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi31.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/19626331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/195921.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi31.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1952Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi31.05.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1950Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi31.05.2019TRaporunu VermediGündemde
Sıra Sayısı: 101
Diğer Bilgiler
27/22/1934Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi23.05.2019TKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25