ANAYASA KOMİSYONU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER
Komisyona Esas Olarak Havale Edilen Teklif ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Arama
Dönem:     Türü:      Esas/Tali:  
Son Durum:

Adında Ara:
Dönem/ Y. YılıEsas NoAdıHavale TarihiEsas TaliYapılan İşlemSon Durum
27/22/1524Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi10.01.2019EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1492Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi28.12.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1421Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Bunların Üst Kuruluşlarının Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alanlardan Seçimlerde Adaylık İçin Görevinden Ayrılanların Eski Görevlerine Dönebilmelerine Olanak Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi12.12.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14262839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12.12.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1382Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Teklifi03.12.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/12376328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi08.11.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1143Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi30.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1170Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi30.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/1037298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 18. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi15.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/963Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/971Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi12.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/9372839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi12.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/901İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi11.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/830298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi10.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/832Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi10.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/854Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi10.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/12298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/14298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi01.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/27Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi01.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
27/22/49Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi01.10.2018EKomisyondaKomisyondaDiğer Bilgiler
  1  2  3  4