MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 20.06.2019   Saat: 11:00
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
GÜNDEM:
1- Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. (2/1963 - Esas)
Yer: Yeni Bina 3. Kat (5) Numaralı Komisyon Toplantı Salonu