MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 09.01.2019   Saat: 11:00
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
GÜNDEM:
1- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yer: Yeni Bina 3. Kat (5) Numaralı Komisyon Toplantı Salonu