PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 10.01.2019   Saat: 11:00
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
GÜNDEM:
1 Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK ve 2 Milletvekilinin; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yer: Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu