SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTILARI
Toplantı Tarihi: 06.11.2018   Saat: 15:00
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
2/1186 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yer: Yeni Bina 3. Kat (5) Numaralı Komisyon Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi: 01.11.2018   Saat: 16:00
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU *** Saat Değişikliği ***
2/1186 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yer: Yeni Bina 3. Kat (5) Numaralı Komisyon Toplantı Salonu